كامليا،گل قشنگمكامليا،گل قشنگم، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 2 روز سن دارد

مادر بودن را مشق مي كنم

فردا مي بينمت

كيامهرم روي تخت بيمارستان دراز كشيدم و لحظه ها رو مي شمرم.شمارس معكوس شروع شده.فردا تو در آغوش مني.   امشب خداحافظي سوزناكي با كامليا داشتم .دلم خيلي براش تنگ ميشه . خدا به همين شب قدر كه امشب شب ١٩ماه مبارك رمضان،بچه هام رو به خودت مي سپرم.
24 خرداد 1396
1