كامليا،گل قشنگمكامليا،گل قشنگم، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 2 روز سن دارد

مادر بودن را مشق مي كنم

یه قدم به جلو

رفتم تست پاپ اسمیر و آزمایش کلی دادم برای اقدام به بارداری مونده کار دندون که خودش پروژه پیچیده ای عکس از فک که تمام عصب ها توش باشه تا مثل دفعه قبل اسیر نشم. چقدر استرس دارم استرس همراه با شوق فعلا شهامت اش نیومده،شاید ماه بعد،بعدتر،بعدتررررررر کوچولوی نازم این رو بدون برای تو هم به اندازه اومدن کاملیا شوق و ذوق دارم
28 آبان 1394

هه نه،بله

ساعت 6  صبح،کاملیا از رو تختش اومده کنار من.من چشمام بسته است و خواب آلود. صدام می کنه،مامان من : هه ، با دهان بسته و آرام بازم صدام کنه : مامان من:هه با عصبانیت می گه :هه نه بله
26 آبان 1394
1