مادر بودن را مشق مي كنم

1

دخترک من در دو سال و 4 ماهگی

کاملیا گل قشنگم کلی شعر بلده.بیشتر رنگها رو می شناسه از یک تا 10 به انگیسی و فارسی می شمره جیش و پی پی اش رو می گه بدقلقی می کنه می خواد مستقل بشه و خودم خودم اش همش بلند همش بغل می خواد دوست داره گیتار و ساز دهنی بزنه عاشق موسیقی رقص رو دوست داره نقاشی رو تمایلی نداره خیلی عاقل  و فهمیم و مودب ادبیات خوبی داره و ..................
22 دی 1394
1