كامليا،گل قشنگمكامليا،گل قشنگم، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 2 روز سن دارد

مادر بودن را مشق مي كنم

چی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هفته24

با خودم فکر می کنم که این 8 کاندیدای ریاست جمهوری هیچ برنامه ای برای مامان های استراحتی ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   آخه نامردا دیشمون رو برای چی جمع کردین؟ف ی ل ت ر شکن رو چرا بستین؟سرعت اینترنت رو چرا کم کردین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   حالا من چی کار کنم؟میگین کتاب بخونم؟خوب چقدر؟موسیقی گوش بدم؟دعا بخونم؟قرآن بخونم؟؟؟؟؟   خیلی کارا میشه کرد کاش همتش رو داشتم.می دونم بعد ها که دوباره باید 6 صبح پاشم و تا بوق سگ بدوام حسرت این روزها رو میخورم .چه کنم که همتش نیست که نیست................   تنها کار مفیدم مطالعه در مورد بچه داری و کودکیاری.....است.یه مدت زبان میخوندم که ول شد.   چقدر تنبل شدممممممممممممممممممم ...
14 خرداد 1392

هفته23-نامت چیست؟

دخترکمممممممممممممممم روز به روز  بزرگتر می شی و من هر لحظه منتظر تکونا و لگد پرانیات هستم.دخترکم این روزها سخت و شیرین میگذره و من بیصبرانه منتظر عدد 38 هستم. سالها بود که منتظر یه فرصت برای استراحت بودم و تو این فرصت رو بهم دادی. اما افسوس که پر و بالم بسته است دلم میخواد برم ساحل روبروی آفتاب دراز بکشم اما نمیتونم دلم میخواد برم بازار و گل مغازه ها رو بگردم و بهترین ها رو برات بخرم اما نمیتونم دلم میخواد خونه رو تمییز کنم و بهترین غذاها رو برای بابایی بپزم اما نمی تونم دلم میخواد برمممممممممممممممم  اما نمی تونم.   عزیزم خیلی سخته استراحت اجباری بدون تنوع. من و تو هستیم و دیوارهای این خونه.با تو حرف میزن...
8 خرداد 1392
1